مقاله


کد مقاله : 139605261713207581

عنوان مقاله : «نظریه فضیلتِ آدامز و استدلال اخلاقی از طریق بهترین تبیین از ارزش های عینی اخلاقی بر وجود خدا»

نشریه شماره : 28 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 161

فایل های مقاله : 534 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 امیرعباس علیزمانی Alizamani@yahoo.com استادیار دکترا
2 کاظم راغبی K.Raghebi@yahoo.com دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در قرون اخیر، انتقادات گسترده¬ی فلسفی که با پیشرفت های چشمگیر علمی همراه شده است، اتقان براهین سنتی اثبات وجود خدا را متزلزل نموده و زیر سوال برده است. از این رو خداباوران برای اثبات معقولیّت دیدگاه خود، به حوزه ها و عرصه های نوینی همچون اخلاق روی آوردند. یکی از استدلال ¬های اخلاقی معاصر بر وجود خدا، استدلال اخلاقی رابرت مری هیو آدامز است. آدامز با ابداع نظریه¬ی فضیلت، تبیینی نوین از ارزش¬های اخلاقی ارائه می¬دهد که هم قابلیّت توجیه عینیّت ارزش¬های اخلاقی، به عنوان مؤلفه¬ی مهم معناداری اخلاق را دارد و هم صدق خداباوری را به عنوان بخشی مهم از آن تبیین، معرفی می¬کند. در این مقاله به توضیح و تبیین این نظریه پرداخته¬ایم و به تقریر استدلال بر آمده از این نظریه، که قرائن و دلایلی بر وجود خدا فراهم می¬آورد می¬پردازیم و سپس نقدهای وارد شده بر آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.