مقاله


کد مقاله : 13980629192332

عنوان مقاله : بررسی مضامین اخلاقی، اعتقادی و دینی در ادبیات عامیانه شهربابک

نشریه شماره : 37 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 224

فایل های مقاله : 766 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فاطمه ریاحی f.reyahi56@gmail.com مربی دانشجوی دکترا
2 عطامحمد رادمنش radmanesh@phu.iaun.ac.ir استاد دکترا
3 محبوبه خراسانی m.khorasani@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

مضامین اعتقادی و اخلاقی بخشی از ادبیات عامیانه است که نمایانگر ایمان پاک و خالص مردم عامه در طول تاریخ است. ادبیات عامیانه هر منطقه میراث معنوی نسل های پیشین است؛ و ریشه در سنت های بومی و محلی آن اقلیم دارد و ادبیات عامیانه بیانگر اعتقادات و آداب و رسوم هر منطقه است. باورهای دینی در بین مردم شهربابک جایگاه ویژه ای دارد و به اشکال گوناگون در ادبیات و شعر این مردمان مشهود است. بررسی باورهای مذهبی و اخلاقی یکی از جنبه های شعر عامیانه هستند که کمتر به آن ها توجه شده است. این مقاله در پی آن است که رویکرد اعتقادی و اخلاقی را در اشعار عامیانه شهربابک بررسی کند و نشان دهد که علاوه بر عشق و وصف، مضامین اعتقادی نیز در لا به لای اشعار عامیانه به چشم می خورد و این شاید کارکرد هنر عامه است که توانسته مضامین مختلف را در کنار هم به تصویر بکشد.