مقاله


کد مقاله : 13990310237506

عنوان مقاله : تحلیلی بر ماهیت اخلاقی و حقوقی قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی

نشریه شماره : 40 فصل تابستان 1399

مشاهده شده : 121

فایل های مقاله : 1/25 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 امین رستمی aminrostami1520@Gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 مسعود زمانی masoud.zamani@shirazu.ac.ir استادیار دکترا
3 منوچهر توسلی نایینی tavassoli@ase.ui.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

در کتب حقوق بین الملل در بحث داوری و در بخشی اجمالی و بصورت گذرا به ماهیت و چیستی قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی پرداخته شده است و البته عمده کتب و مقالات در این خصوص در خارج از کشور تحریر و منتشر شده است. از آنجائیکه داوری، از مهمترین و رایج ترین روشهای حل و فصل اختلافات در دعاوی تجاری بین المللی است، بانجام این تحقیق می تواند به شناخت ابعاد ماهوی آن کمک کرده و در نتیجه در پاسخ به ابهامات موجود موثر باشد. و در این پژوهش ماهیت قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی از حیث اخلاقی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته. و محقق نتیجه می¬گیرد که قواعد آمره در داوری تجاری بین الملل هرچند دال بر مدول اخلاق می¬کند، لیکن بنا به اینکه اخلاق امری اعتباری و در نهایت انتزاعی است، نمی¬توان قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی را از منظر اخلاقی به معنای قراردادی آن مورد بررسی قرار داد و به آن وجاهت بخشید زیرا نسبت میان اخلاق و منفعت در روابط بین الملل از جنس تعارض و تقابل است. و بایستی به این قواعد به عنوان ابزاری صرفا حقوقی نگریست که از قواعد نظم عمومی که اخلاق با رویکرد حقوقی آن یکی از عناصر تشکیل دهنده آن است، منبعث شده است.