مقاله


کد مقاله : 13990607249162

عنوان مقاله : ارزیابی و اعتبار سنجی اخلاقی از مسئولیت های قانونی دفتر بودجه کنگره در تعیین بودجه سالیانه در ایالات متحده

نشریه شماره : 41 فصل پاییز 1399

مشاهده شده : 60

فایل های مقاله : 1/02 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عباس امامی abbas.emami57@yahoo.com استاد دکترا
2 عسکر جلالیان Dr_ajalalian@yahoo.com دانشیار دکترا
3 سید حسین صادقی h.sadeghi1361@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

این مطالعه به بررسی ارزیابی و اعتبار سنجی اخلاقی از مسئولیت¬های قانونی دفتر بودجه کنگره در تعیین بودجه سالیانه در ایالات متحده می¬پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی می¬باشد و برای جمع¬آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. اگرچه در بسیاری موارد بودجه سالانه علاوه بر تحمیل نظرات کارشناسان دفتر ریاست جمهوری و همچنین مجلس سنا دچار تغییراتی می-شود اما مهم¬ترین بخش تصویب آن در کنگره صورت می¬گیرد و در این میان دفتر بودجه نقش کلیدی برای تأیید و تصویب آن دارد. این موضوع بدان معنی است که بدون در نظر گرفتن نقش کلیدی این نهاد نمی¬توان فرایند بودجه¬ریزی در ایالات متحده را مورد بررسی قرار داد، چرا که وظیفه اصلی تعیین و تخمین بودجه سالانه و نظارت بر اجرای صحیح خرج کرد آن در ایالات متحده طبق قانون مصوب 1974 میلادی بر عهده دفتر بودجه است. تصویب بودجه از نظر قانونی و اخلاقی در ایالات متحده آمریکا متضمن بررسی دقیق بودجه، عملکرد و تفریق آن می¬باشد به نحوی که دفتر بودجه خود را از نظر قانونی و اخلاقی موظف می¬داند تا تمامی مراحل آن را دقیق به انجام برساند.