مقاله


کد مقاله : 13991021251668

عنوان مقاله : بررسی اصول اخلاقی و حقوقی زیست محیطی در قراردادهای نفتی

نشریه شماره : 42 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 49

فایل های مقاله : 897 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

وخامت و عواقب زیان¬بار بهره¬برداری بی¬رویه از طبیعت و محیط زیست و پیدایش انواع آلاینده¬ها، حیات انسان و سایر موجودات کره زمین را به مخاطره انداخته است و توسعه بدون برنامه¬ریزی همه جانبه که باعث تخریب و آلودگی محیط زیست بوده، علاقمندان به محیط زیست را به مبانی نظری تعیین کننده تعامل انسان با طبیعت از جمله اخلاق سوق داده است. توجه و رعایت اصول اخلاق زیست محیطی که نظر به آرمان¬های اخلاق الهی داشته باشد و در عین حال توسعه و رونق اقتصادی را نیز در برگیرد، جدی¬تر از هر زمان دیگر است به طوری¬که تبیین نظریه اخلاق زیست¬محیطی مناسب، از ضروریات حفاظت و بهره¬برداری از محیط زیست محسوب می¬گردد. محیط زیست عبارت است از هر چیزی که در اطراف ما وجود دارد که روی ما اثر می¬گذارد و نیز ما می¬توانیم روی آنها اثر بگذاریم. از منظر اسلام می¬توان به اصولی اشاره کردکه مهم¬ترین آنها از این قرارند: عدالت در محیط زیست، آبادانی محیط زیست، مراقبت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، بررسی اثرات مخرب طرح¬های توسعه، مصرف بهینه، بهداشت محیط، ایجاد سیستم بازیافت و... با توجه به جایگاهی که صنعت نفت در جهان امروز پیدا کرده است نباید از حیطه نظارت دور شده و از صدمات آن به انسان و محیط زیست غافل بود بلکه باید به دنبال راه¬حل¬هایی برای کاهش این آسیب¬ها باشیم. امروزه پالایشگاه¬ها میلیون ها آلاینده در هوا منتشر می¬کنند که خطری جدی برای سلامت انسان و محیط زیست می¬باشد. در این مقاله ضمن توجه به اصول اخلاقی و حقوقی زیست محیطی، رعایت ملاحظات زیست محیطی در قراردادهای نفتی و موضع قوانین و مقررات ایران در این خصوص بررسی می¬شود.