نمایه شده  عنوان آدرس
1 وب سایت رسمی مجله پژوهش‌های اخلاقی akhlagh.saminatech.ir
2 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام www.isc.gov.ir
3 مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی www.sid.ir
4 بانک اطلاعات نشریات کشور www.magiran.com
5 پایگاه مجلات تخصصی نور www.noormags.com