اخبار نشریه

راه اندازی سایت جدید مجله پژوهش‌های اخلاقی انجمن معارف اسلامی

انجمن معارف اسلامی ایران در دوره کاری جدید خود، فعالیت‌های گسترده‌ای را آغاز نموده است. از جمله نسبت به راه‌اندازی سایت جدید مجله انجمن معارف اسلامی سعی در گسترش فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود دارد.