آخرین شماره


شماره 2 سال 8
زمستان 1396
دانلود فایل

1 - طراحی الگوی برلیان تعالی منابع انسانی برای وزارت آموزش و پرورش ایران (با رویکرد رفتاری-اخلاقی) ( DOI : 0)
( محسن امامی فر - ناصر میر سپاسی - سید جمال الدین طبیبی )
2 - اعاده حیثیت در حقوق، فقه و اخلاق اسلامي ( DOI : 0)
( محمد حسن جوادی - سيدمهدي قریشی - بهزاد بالازاده )
3 - روش¬شناسی استخراج و استنباط صحیح از آموزه¬های اسلامی برای دریافت راهبردهای طراحی بر مبنای اصول اخلاقی و ایمانی (نمونه موردی: طراحی مسکن اسلامی) ( DOI : 0)
( حامد حیاتی - احمد امین پور - رامین مدنی )
4 - نقش فرهنگ و اخلاق اسلامی بر توسعه یافتگی شخصیت زن و خانواده ( DOI : 0)
( شهربانو چتری )
5 - گونه شناسی ساختارهای فقهی عدالت و ارتباط ساماندار آن با اخلاق صنفی ( DOI : 0)
( مسیب داوری - محمد رسول آهنگران - کاظم رحمان ستایش )
6 - آسیب‌شناسی مولفه های حکمرانی خوب (پاسخگویی و عدالت و انصاف) در سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی ( DOI : 0)
( رستم درخشان - رضا نجف بیگی - کرم الله دانش فرد - نازنین پیله وری )
7 - ارائه‌ی مدل کاربردی کردن اخلاق اسلامی در حوزه فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ( DOI : 0)
( ماریه سید قریشی - سید عبدالرحیم موسوی - حسن سیفی )
8 - جلوه های مضامین دینی در سروده های الطیب السمانی ( DOI : 0)
( جعفر صدری - إیژن کرمی )
9 - بررسی جایگاه زن در اخلاق اسلامی با تأکید بر حق حضانت و اشتغال زنان در حقوق اسلام و بشر ( DOI : 0)
( ایلناز علی نژاد - سید مهدی صالحی - رضا نیکخواه سرنقی )
10 - تبیین و نقد تطبیقی قرابتها و پارادکسهای بین آموزه های تربیتی ایمانوئل کانت و اسلام ( DOI : 0)
( سیدهاشم گلستانی - نرگس کشتی ارای - سمیه کاظمی )
11 - اخلاق مداری در شخصیت های مطرح در منظومه خسرو و شیرین ( DOI : 0)
( سهیلا لویمی )
12 - مضامین نفس ستیزی در اشعار آثار منثور عرفانی از سده پنجم تا هشتم هجری ( DOI : 0)
( ناهید مصفا - رضا حیدری نوری )
13 - قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) در مناطق آزاد تجاری ایران با توجه به اخلاق اسلامی ( DOI : 0)
( رضا نیکخواه سرنقی - مهدی شیدائی گورچین قلعه )