آخرین شماره


شماره 1 سال 10
پاییز 1398
دانلود فایل

1 - ارائه الگوی پیشنهادی سرآمدی فرهنگ اخلاق سازمانی در بانک رفاه کارگران ( DOI : 0)
( مجید ابوالقاسم - ایرج سلطانی )
2 - بررسی پیامدگرایی و وظیفه‌گرایی اخلاقی با تأکید بر نظریه کانت در جامعه حسابداران رسمی ایران و تأثیر آن بر میزان پایبندی بر رفتار حرفه‌ای حسابرسان ( DOI : 0)
( شرلی نعمت اللهی - کیهان آزادی - محمدرضا وطن دوست )
3 - اخلاق مداری پیامبر(ص) در غزوات ( DOI : 0)
( سهراب اسلامی - حسین خسروی - عبدالله رحیمی )
4 - مطالعه تأ ثیر ابعاد محیط آموزشی بر میزان تغییر سرمایه روانشناختی و ارزشهای اخلاقی دانشجویان منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی (با ارائه مدل ساختاری) ( DOI : 0)
( سادینا پیرا - کامران محمدخانی - علی تقی پور ظهیر )
5 - راهکارهای حقوقی - اخلاقی مقابله با فساد در انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی ( DOI : 0)
( بهرام تقی پور - مهدی عباسی سرمدی - اعظم مهدوی پور - محمدتقی ابراهیمی )
6 - ارائه الگوی ارزیابی موفق خط مشی های عمومی سازمان تأمین اجتماعی مبتنی بر اخلاق حرفه ای ( DOI : 0)
( سارا حاجت پور - کرم اله دانش فرد - محمد تابان - قنبر امیرنژاد )
7 - چالش های اخلاقی اجرای رأی داور در نظام حقوقی ایران ( DOI : 0)
( علی رسول زاده فرساد - حمیدرضا علومی )
8 - شأن اخلاقی حیوانات از دیدگاه اندیشمندان غرب، مسلمان و قرآن کریم با تأکید بر تفسیر المیزان ( DOI : 0)
( سید حسین رکن الدینی )
9 - بررسی مضامین اخلاقی، اعتقادی و دینی در ادبیات عامیانه شهربابک ( DOI : 0)
( فاطمه ریاحی - عطامحمد رادمنش - محبوبه خراسانی )
10 - تبیین مبانی واصول اخلاقی حقوق مصرف کننده از دیدگاه حقوق اسلام ( DOI : 0)
( رسول شجاعی - جلیل قنواتی - تورج تقی زاده - سید احمد حبیب نژاد )
11 - نظام و روش‌هاي تربيتي درنظرگاه اسلامی ومقارنه آن با مكتب اگزيستانسياليسم ( DOI : 0)
( محمد فرج زاده - محمد رضا سرمدی )
12 - میان‌کنش عبادات و تربیت با تأکید بر ابعاد تربیتی و اخلاقی کفارات مذکور در قرآن کریم ( DOI : 0)
( محسن ملک افضلی اردکانی )
13 - ساختار سازی اخلاقی در پیشگیری فرهنگی از اعتیاد به مواد مخدر ( DOI : 0)
( غلامرضا مهدوی - محمود قیوم زاده )
14 - ضمانت اجرای قانونی نقض ارزش‌های اخلاقی در دیوان محاسبات کشور ( DOI : 0)
( فتح اله رحیمی - مهری حقیقی )
15 - ضمان درک در ترازوی ارزیابی اخلاقی با محوریت ارا وحدت رویه دیوان عالی کشور ( DOI : 0)
( پوریا رضی )
16 - تعارضات اخلاقی تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری و شورای‌امنیت‌در حیطه‌حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی ( DOI : 0)
( سعیده گل کار - سیدمحمد هاشمی - علی زارع )