آخرین شماره


شماره 3 سال 9
بهار 1398
دانلود فایل

1 - نگاهی اخلاقی به تحریمهای منشوری با لحاظ تاثیرات حقوقی آن برنسل دوم حقوق بشر ( DOI : 0)
( حسین اخوان - سید باقر میرعباسی - ابومحمد عسگرخانی )
2 - جایگاه حکمت عملی با تاکید بر اخلاق درفلسفه‌ی ابن سینا ( DOI : 0)
( محمد رضا اسدی - غلامرضا بدرخانی )
3 - تاثیر جهانی شدن بر تعارض قوانین از منظر اخلاق ( DOI : 0)
( عبدالمهدی حیدری - نجاد علی الماسی )
4 - زمینه های تربیتی اقتصاد مقاومتی با محوریت مبانی فلسفی علم النفس امام خمینی(ره) ( DOI : 0)
( مهدی ایمانی مقدم )
5 - بررسی الگوی مناسب مخاطره اخلاقی در شروط غیرمالی قراردادهای نفت و گاز ( DOI : 0)
( داود بفایی - بابک وثوقی فرد - همایون حبیبی )
6 - تقدم علم قاضی در مقام تعارض با سایر ادله اثبات دعوی با رویکردی بر مبانی فقهی و اخلاقی ( DOI : 0)
( مهدی بهره مند - احمدرضا توکلی - محمدهادی مهدوی )
7 - حقوق و تکالیف فقهی حقوقی راهن و مرتهن؛ میانکنشی اخلاقی انسانی ( DOI : 0)
( سهیل ذوالفقاری - محمّد ابوعطا - حمید مسجدسرایی )
8 - ارائه مدل اخلاق مدارانه نگهداشت نخبگان در سازمان های دولتی ایران ( DOI : 0)
( ایوب سرافراز - غلامرضا معمارزاده طهران - ناصر حمیدی )
9 - جستاری درباره ماهیت محمول گزاره های اخلاقی از منظر عالمان مسلمان ( DOI : 0)
( عنایت شریفی )
10 - سیمای اخلاقی و رفتار تربیتی عیسوی در آثار کمال الدین اصفهانی ( DOI : 0)
( زهرا شیحکی - جبیب جدیدالاسلامی قلعه نو )
11 - اهمیت و جايگاه ارکان اصلي سازمان ملل متحد در رفتارهای فرا اخلاقی بین‌المللی ( DOI : 0)
( سعیده گل کار - سید محمد هاشمی )
12 - تاملی اخلاقی بر ادله فقهی مخالفان اقدامات ژنتیکی ( DOI : 0)
( سید حسن مرتضوی راد - مسعود راعی دهقی - رضا عباسیان - حمید رضا نیکیار )
13 - آسیب شناسی اخلاق حرفه ای اعضای هیئت علمی ( DOI : 0)
( فرحناز مشایخ - فریبا کریمی - بدری شاهطالبی )
14 - بررسی تحلیلی مبانی ارزش‌شناختی تعلیم و تربیت اسلامی ازمنظر استاد مطهری به منظور تدوین الگوی مدرسه‌ی مطلوب ( DOI : 0)
( لیلا میرزائی - سعید بهشتی - محسن ایمانی نائینی )
15 - زمان و مکان ارزیابی و جبران خسارات قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنواسیون بیع بین‌المللی کالا با نگاه به فرضیه نسبیت اخلاق ( DOI : 0)
( منصور شکیبا - پژمان محمدی - سیاوش شجاع پوریان )