آخرین شماره


شماره 1 سال 11
پاییز 1399
دانلود فایل

1 - جایگاه اراده و اختیار در اخلاق فضیلت علامه جعفری با نگاهی به ارسطو ( DOI : 0)
( زهره آزادی - عبدالله نصری )
2 - درآمدی بر مناسبات دولت و جامعه در ايران معاصر ازمنظر اخلاق جامعه شناسی مالی ( DOI : 0)
( مهدی اسمعيلی - مجيد توسلي ركن آبادي )
3 - تأثیر ابزارهای مراقبت اخلاقی سازمان بر هشدار دهی در مورد فساد مالی در مؤسسات حسابرسی ( DOI : 0)
( ناصر اقبالی فر - قدرت الله طالب نیا - حمید رضا وکیلی فرد )
4 - ارزیابی و اعتبار سنجی اخلاقی از مسئولیت های قانونی دفتر بودجه کنگره در تعیین بودجه سالیانه در ایالات متحده ( DOI : 0)
( عباس امامی - عسکر جلالیان - سید حسین صادقی )
5 - نگاهی اخلاقی ارزشی و حقوقی به مخاطرات هسته‌ای برای صلح و امنیت جهانی ( DOI : 0)
( علی باقری محمودآبادی - امیر مقامی - علیرضا آرش پور )
6 - مفهوم، مبنا و موقعیت رفتار مجرمانه جرائم علیه اموال و مالکیت ( DOI : 0)
( حسین خوانین زاده - احمد حاجی ده آبادی - علی مزیدی شرف آبادی )
7 - رعایت اصول اخلاقی کاربرد فناوری اطلاعات در پیشگیری وضعی از جرائم ثبتی ( DOI : 0)
( بهروز ساکی - سیدمحمود میرخلیلی - سید حسین هاشمی )
8 - ویژگی ها و رفتار مصرف‌کننده و تاثیر آن بر خرید آنی (مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره ای مشهد) ( DOI : 0)
( عباس شریفی پور - هادی بستام - علی حسین زاده - علیرضا پویا )
9 - بررسی و ارزیابی اخلاقی از تعدیل قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه ( DOI : 0)
( پوراندخت عزیزی - نجاد علی الماسی - طیب افشارنیا )
10 - رویکردی فلسفی به تلاقی‌های اخلاق و هیجان ( DOI : 0)
( سید احمد فاضلی - مجتبی جعفری )
11 - بازخوانی وقف شخص حقوقی در جهت توسعۀ نهادهای اخلاقی ( DOI : 0)
( کیان فولادی )
12 - بررسی فسخ قرارداد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی ( DOI : 0)
( معصومه قدیریان - مظفر باشکوه - علیرضا لطفی دودران )
13 - جايگاه تأديب اطفال در نظام فقهي و تربيتي شيعه ( DOI : 0)
( میراحمد موسوی اقدم - محمد جعفری هرندی )