آخرین شماره


شماره 4 سال 11
تابستان 1400
دانلود فایل

1 - بررسی آموزشی-تربیتی موضوع قوامیت مردان بر زنان در پرتو آموزه های قرآن کریم ( DOI : 0)
( ریحانه امام جمعه - جعفر نکونام - مهرداد عباسی )
2 - وجدان اخلاقی و کارکرد آن بر رفتار قضات در نظام قضایی ایران ( DOI : 0)
( یحیی جعفری - احمدرضا خزایی - جمشید معصومی )
3 - اصلِ بنیادین «اشه» خاستگاه تعالیم اخلاقی ایرانیان باستان ( DOI : 0)
( خلیل حکیمی فر - حمید اسکندری )
4 - بررسی جایگاه ارزشهای اخلاقی در الزام و اسقاط نفقه در حقوق ایران و مقارنه آن با حقوق آمریکا ( DOI : 0)
( فخر آفاق حمیدی - سید احمد علی هاشمی - حسین ناصری مقدم )
5 - نقش قوه قضائیه در پیشگیری اجتماعی از جرم مبتنی بر الگوی ایرانی، اسلامی ناظر به آموزش ( DOI : 0)
( انور خیرآبادی - جواد نیک‌نژاد - محمد بارانی - مهدی اسماعیلی )
6 - جایگاه معیارهای اخلاق اسلامی در زمینه پیامدهای منفی نقل به معنا و بازتاب آن در روایات نبوی ( DOI : 0)
( روح الله صمدی - علی حسین احتشامی - سید حمید حسینی )
7 - امر به معروف و نهی از منکر در کلام وحیانی و در بیان رسول و اوصیاء ربّانی «با رویکرد سلامتی در زندگی اسلامی» ( DOI : 0)
( اصغر عابدزاده اندریان )
8 - همسوئی فقه و اخلاق با فرض رعایت محدوده در تنبیه بدنی کودکان ( DOI : 0)
( صادق فانی ملکی - احمد میر خلیلی )
9 - رویکرد اخلاقی جبران خسارت معنوی ناشی از زوال عقل در فقه و حقوق موضوعه ایران ( DOI : 0)
( محمد فردوسی پور - محمدرضا کاظمی گل وردی - حسین احمری )
10 - نقش آفرینی اخلاق در فرایند بازاریابی اثربخش شبکه نمایش خانگی ( DOI : 0)
( سید ناصر کمالی - اسماعیل حسن‌پور قروقچی - سراج‌الدین محبی )
11 - بررسی مسئولیت اخلاقی و تکالیف دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده ( DOI : 0)
( محسن لزگی - حسین صابری - سید محسن جلالی )
12 - مؤلفه‌های تربیت جنسی کودک از منظر فقه تربیتی ( DOI : 0)
( شیرین محمدی پناه - مریم آقایی بجستاني - رضا کهساری )
13 - تحلیلی بر معمّای عدد هفتاد و پنج گزاره اخلاقی در حدیث عقل و جهل ( DOI : 0)
( هادی وحدانی فر - محمد داوودی )
14 - اخلاق مدیریّتی در مرزبان نامه و نصیحة الملوک ( DOI : 0)
( طواق گلدی گلشاهی )
15 - مؤلفه‌های قدرت در خلافت عباسی و پیامد های آن ( DOI : 0)
( رسول اخگر - جلیل پورحسن دارابی - عباس عاشوری نژاد )
16 - بررسی رابطه علی ترومای سازمانی و سکوت سازمانی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی مدیران (مورد مطالعه: شرکتهای بانک ملت) ( DOI : 0)
( لیلا معلمیان - مسعود حقیقی - علیرضا رزقی رستمی )