آخرین شماره


شماره 4 سال 8
تابستان 1397
دانلود فایل

1 - جایگاه میانجی گری مبتنی بر اخلاق سازمان ملل متحد در بحران های سوریه و یمن ( DOI : 0)
( سجاد احرامی - علی توکلی طبسی - عسگر جلالیان )
2 - ساختار طبقات اجتماعی کردهای مکریان و نظام ارزشی آنها ( DOI : 0)
( شورش اک - امیر ملکی - محمدجواد زاهدی مازندرانی - یعقوب احمدی )
3 - آسیب شناسی حفظ و نگهداری کارکنان حرفه ای با رویکرد اخلاق سازمانی در شرکت ملی نفت ( DOI : 0)
( غلام رضا امجدی - کرم الله دانش فرد - امیرحسین محمد داودی )
4 - مقایسه تطبیقی توسعه زنان درکشورهای توسعه یافته وایران و پیامد های اخلاقی آن در جامعه ( DOI : 0)
( شهربانو چتری )
5 - بررسی جایگاه نیت در نظام اخلاقی علامه طباطبایی و مایکل اسلوت ( DOI : 0)
( زهرا خزاعی - مریم لاریجانی - مریم السادات نبوی میبدی )
6 - سلامت اداري در پرتو نظارت و كنترل اسلامي و مقارنه آن با نظام اداري ايران ( DOI : 0)
( حسین حبیبی تبار )
7 - بررسي رابطه فقه و اخلاق ( DOI : 0)
( نسرین سنجابی - عليرضا شكربيگي )
8 - در آمدی بر مفهوم عدالت انتقالی درحوزه حقوق بین الملل و نقش کرامت انسانی و اخلاقی در توسعه آن ( DOI : 0)
( نجم الدین قریشی - عباسعلی کدخدایی - مجتبی بابایی - فاطمه سوهانیان )
9 - بررسی نقش اخلاق در پیاده سازی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL)توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( DOI : 0)
( جمال محمدی - علی خوزین )
10 - بررسی هوش معنوی و اخلاق اسلامی در تربیت دینی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر ارومیه با نقش آموزه های اسلامی و دیدگاه های امام خمینی ( DOI : 0)
( پریوش محمدی قشلاق )
11 - ترجیح اراده درونی بر اراده ظاهری در تفسیر قراردادهای تجاری مبتنی بر توجیه اخلاقی ( DOI : 0)
( حسین مریدی فر - رضا سکوتی نسیمی - ناصر مسعودی )
12 - نقش اخلاق اسلامی در حکمرانی مطلوب ( DOI : 0)
( سیدزین العابدین موسوی - حسین آقایی جنت مکان - نورمحمد نوروزی )
13 - تحلیل فقهی و اخلاقی ریسک تجاری و مقایسه آن با غرر با تاکید برقواعد عام درآمدزایی مخاطره ( DOI : 0)
( سید محمد صادق موسوی - روح اله رئیسی )