آخرین شماره


شماره 4 سال 10
تابستان 1399
دانلود فایل

1 - تعهدات اخلاقی طرفین در قراردادهای نفتی بای بک (بیع متقابل) در ایران ( DOI : 0)
( فرزام اردلان - نجات علی الماسی - منصور عطاشنه )
2 - جستاری اخلاقی در حکم فقهی مجازات مرتد فطری ( DOI : 0)
( عادل اصغرپور طلوعی - رحیم وکیل زاده )
3 - حمایت از حریم خصوصی در فضای سایبر با تأکید بر اصول اخلاقی و فقهی ( DOI : 0)
( حسن بادینی - غفور خوئینی - حمزه کرمی )
4 - توصیه اخلاقی و لزوم تقدم حق عمومی در حیازت مباحات و معادن عامه ( DOI : 0)
( سید هاشم بطحایی - سید علی اکبر تقویان )
5 - بررسی مدارا و کج تابی سازش در دعاوی جمعی تجاری ( DOI : 0)
( سعید جوهر - شکرالله نیکوند )
6 - بررسی جایگاه حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی با تاکید بر اصول اخلاقی ( DOI : 0)
( آرزو حسينيه - علي حاجي پور كندرود )
7 - مضامین عشق و جبر در داستانهای ناتورالیستی صادق چوبک ( DOI : 0)
( نسرین حلاجان - پروین دخت مشهور - مهدی نوروز - محبوبه ضیاء خدادادیان )
8 - تحلیلی بر ماهیت اخلاقی و حقوقی قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی ( DOI : 0)
( امین رستمی - مسعود زمانی - منوچهر توسلی نایینی )
9 - جایگاه اخلاق در مالکیت با محوریت قاعده تسلیط و حاکمیت عمومی ( DOI : 0)
( زهرا سرحدی - سید محمد مهدی امامی - توکل حبیب زاده )
10 - نقض حقوق مولف در فضای سایبر و پیامدهای‌اخلاقی آن ( DOI : 0)
( محمد شکوری گرکانی - نجاد علی الماسی )
11 - بررسی ارزشی – حقوقی رویکرد حاکمیت ایران به خصوصی سازی ( DOI : 0)
( امین اله صمدی - ابوالفضل جعفرقلیخانی - محمدرضا یوسفی )
12 - سنجش اخلاقی انصاف مدارانه داوری پیش از رسیدگی های شبه قضایی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اصول دادرسی منصفانه ( DOI : 0)
( جمشید عباس زاده - بیژن عباسی - ولي رستمي - ابراهیم موسی زاده )
13 - صیانت از قانون اساسی در رویه دیوان عدالت اداری با محوریت حرمت اشخاص و منع هتک حیثیت ( DOI : 0)
( محمد جواد رضایی زاده - وحید ملکی )
14 - بررسی چالش های اخلاقی حق سکوت متهم در نظام حقوقی ایران ( DOI : 0)
( سید علیرضا موسوی - مسعود قاسمی - محمد جواد جعفری )
15 - بررسی فقهی خیارغبن و حسن نیت در مذاهب خمسه و رابطه آن با اخلاق تجاری ( DOI : 0)
( عبداله ناروئی - جواد پنجه‌پور - احمد عابدینی - سیامک بهارلویی )
16 - تقویت مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر حقوق موضوعه و الزامات اخلاقی ( DOI : 0)
( امیر وطنی - حسین آقایی جنت مکان - محمد امین درویش )