جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13981226236084 نظام نامه اخلاق پژوهش پژوهشكده برنامه ريزي درسي و نوآوريهاي آموزشی: یک مطالعه کیفی
محمد حسنی
شهره حسین پور
احد نویدی
فرشته زینی وند نژاد
اشرف‌السادات شکرباغانی
حیدر تورانی،
مجید ثقفی
سید علی خالقی نژاد
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)