جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 14000312273688 بررسی رابطه علی ترومای سازمانی و سکوت سازمانی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی مدیران (مورد مطالعه: شرکتهای بانک ملت)
لیلا معلمیان
علیرضا رزقی رستمی
مسعود حقیقی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)