جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990607249166 مفهوم، مبنا و موقعیت رفتار مجرمانه جرائم علیه اموال و مالکیت
حسین خوانین زاده
علی مزیدی شرف آبادی
احمد حاجی ده آبادی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)