جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980629192324 بررسی پیامدگرایی و وظیفه‌گرایی اخلاقی با تأکید بر نظریه کانت در جامعه حسابداران رسمی ایران و تأثیر آن بر میزان پایبندی بر رفتار حرفه‌ای حسابرسان
شرلی نعمت اللهی
محمدرضا وطن دوست
کیهان آزادی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)