• صفحه اصلی
  • شاخصه‌ها و بایسته‌های رفتار فرانقشی در سازمان‌های آموزشی از منظر قرآن کریم

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139603151218376357 بازدید : 2896 صفحه: 27 - 44

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط