لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 داور 1 پژوهش های اخلاقی davar1@akhlaghi.com استاد دکترا
2 محسن جوادی moh_javadi@yahoo.com قم دانشیار دکترا
3 محمود قیوم زاده maarefteacher@yahoo.com استاد دکترا
4 هادی  هادی yas.andisheh@gmail.com دانشجوی دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد. استاد دکترا
5 محسن جوادی moh-javadi@yahoo.com دانشگاه قم دانشیار دکترا
6 رستم درخشان drazaduniversity@yahoo.com دانشگاه ساوه دانشیار دکترا
7 اکرم  گودرزی goodarzi_ak_2005@yahoo.com علوم تربیتی و معارف اسلامی استاد دکترا
8 احسان ساده e.sadeh@yahoo.com استاد دکترا
9 محمد رسول آهنگران ahangaran@ut.ac.ir دانشگاه تهران - پردیس فارابی استاد دکترا
10 ذبیح پیرانی z-pirani@iau-arak.ac.ir استادیار گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک استادیار دکترا
11 محمدرضا کیخا Kaykha@hamoon.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد دکترا
12 رضا حیدری نوری R.heydarinoori@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه استاد دکترا
13 علیرضا انتظاری entezari.uni@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق استاد دکترا
14 فرامرز محمدی پویا muhammadipouya@yahoo.com دانشگاه خوارزمی دانشیار دکترا
15 امیرعباس علیزمانی Alizamani@yahoo.com دانشگاه تهران استاد دکترا
16 حمید رضانیا شیرازی hamidrezania@miu.ac.ir جامعة المصطفی استاد دکترا
17 محمد حسین ایراندوست mohirandoost@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد قم استاد دکترا
18 امیرحسین محمد داودی adavoudi838@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه استاد کارشناسی ارشد
19 احمدحسین  شریفی sharifi1738@yahoo.com موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) استاد دکترا
20 مهدی ایمانی مقدم nahadom@yahoo.com دانشگاه اراک استاد کارشناسی ارشد
21 دکتر محمدتقی شاکر 14mt.shaker@gmail.com هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق(سلام الله علیه) استاد دکترا
22 سعید  ضیائی‌فر Ziyaei.saeid@isca.ac.ir پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی استاد کارشناسی ارشد
23 علي  آل بويه dr.alebouyeh@yahoo.com دانشگاه آزاداسلامي واحد زاهدان استاد دکترا
24 مهدی  دهباشی dr.mahdidehbashi@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان استاد دکترا
25 زین العابدین امینی سابق drsajadamini@yahoo.com آزاد اسلامی ساوه استاد دکترا
26 رضا  نیک خواه سرنقی rnsj_nikkhah@yahoo.com استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه ارومیه استاد دکترا
27 جعفر صدري sadri1391@yahoo.com دانشگاه ساوه استاد دکترا
28 امیر عباس  علیزمانی amirabbas.alizamani@yahoo.comi استاد دکترا
29 محمدحسن  قدردان kalam1391@yahoo.com استاد دکترا
30 رضا حاج ابراهیم akhlagh_1393@yahoo.com دانشگاه ساوه استاد کارشناسی ارشد
31 محمود یوسف وند mahmoudyousefvand@yahoo.com فقه و اصول استاد دکترا
32 علیرضا آل بویه alireza.alebouyeh@gmail.com پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی استادیار دکترا
33 معصومه قره داغی Masomehgaradagi90@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر استاد دکترا
34 داوود  اصفهانیان Esfahaniandavod@gmail.com شبستر استاد دکترا
35 حسین  مفید h.mofid1345@yahoo.com هیات علمی دانشیار دکترا
36 محسن ملک افضلی اردکانی mohsenmalekafzali@yahoo.com جامعة المصطفی العالمیه استاد کارشناسی ارشد
37 احسان  حسنی eh_hasani@yahoo.com هیات علمی استاد دکترا
38 فرزاد دهقانی farzaddehghani91@yahoo.com دانشگاه حکیم سبزواری استادیار دکترا
39 رضا مهرآبادی mehrabadi.reza@yahoo.com مربی دکترا
40 محمد  مطلبی mo_motaleb@yahoo.com هیات علمی استادیار دکترا
41 محمدامین ترابی Torabi628@Gmail.com دانشگاه پیام نور استاد دکترا
42 هاشم اندیشه hashem.andisheh@gmail.com استاد کارشناسی ارشد
43 حسین پورسلطانی hpszarandi@gmail.com استاد دکترا
44 شاهرخ حکمت sh-hekmat@iau-arak.ac.ir عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک دانشیار دکترا
45 بهرام وحدتی bvahdati@ut.ac.ir استاد دکترا
46 محمدمهدی ولی زاده valizadeh.maaref@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی - اخلاق اسلامی استاد دکترا