مقاله


کد مقاله : 13980629192337

عنوان مقاله : ضمانت اجرای قانونی نقض ارزش‌های اخلاقی در دیوان محاسبات کشور

نشریه شماره : 37 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 267

فایل های مقاله : 1 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فتح اله رحیمی Rahimif_law@yahoo.com استادیار دکترا
2 مهری حقیقی haghighimehri@yahoo.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

جامعه برای قوام و دوام خود نیازمند مولفه¬های گوناگونی از جمله احترام به ارزش‌های والای انسانی و اخلاقی است. ازآنجاکه این ارزش¬ها از بستر جامعه رشد می‌کند؛ در همه جوامع اعم از سنتی و نوین جایگاه خود را خواهد داشت، برخی ارزش¬ها از جمله رعایت حقوق دیگران، احترام به نفس انسان، ایثار و... همواره در دیدگاه همه جوامع ارزشمند محسوب و برخی دیگر به فراخور نگرش هرجامعه و فرهنگ آن ارزشمند تلقی می¬گردد و البته همه این ارزش¬ها از ضمانت¬اجرای یکسانی برخوردار نیست و باتوجه به¬میزان اهمیت این اصول، از ضمانت¬اجرای ضعیفی مثل نکوهش تا در مراتب بالاتر، مجازات قانونی برخوردار می¬شوند که این مقاله رعایت ارزش¬های ماندگار در دیوان محاسبات را مدنظر قرار داده و به بررسی این مطلب می¬پردازد که آیا در صورت عدم رعایت این اصول انسانی و ارزش¬های اخلاقی ضمانت¬اجرای قانونی درنظر گرفته شده یا خیر؟ بعبارت دیگر آیا کارکنان دیوان محاسبات درصورت نقض ارزشهای اخلاقی مواجه با ضمانت¬اجرای حقوقی هستند یا خیر؟ که با شیوه تحلیلی به این نتیجه دست یافتیم که نقض برخی ارزش¬های اخلاقی در قوانینی ازجمله قانون دیوان محاسبات، قانون محاسبات عمومی و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و...ضمانت¬اجرای قانونی دارد و حتی مجازات شدیدی از جمله انفصال و اخراج درنظر گرفته شده است.