مقاله


کد مقاله : 13981030214861

عنوان مقاله : شکل شناسی حماسة «رِند» و «لاشار» از نگاه اخلاقی

نشریه شماره : 38 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 75

فایل های مقاله : 852 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عبدالصمد حمیدی فر samadhamidifar@yahoo.com استاد دکترا
2 جبیب جدیدالاسلامی قلعه نو eslami2631@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

شکل گیری مشهور ترین حماسة بلوچی رِِند و لاشار بر پایه و بنیان ارزش های اخلاقِ قومی و منطقه ای بوده و با حفظ آن ارزش ها ی اخلاقی است که منجر به جنگ خان و مان برانداز و فرسایشی سی ساله ای بین دو قوم رِند و لاشار می شود. حماسة مذکور بر اساس تحلیل شکل شناسی آن ، جزیی ترین مواد داستان، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد، مواردی چون گفتار ها، کردارها ، پندار ها ، قهرمانان ، منطق داستان ، زمان و مکان ، شیوة نقل ، آرایه ها و شگرد ها. هدف نگارنده از این تحقیق، این بوده که فرهنگ، اخلاق و ادبیات بلوچی و هم چنین مشهورترین حماسة بلوچی بر اساس تحلیل شکل شناسی برای دوستداران و جویندگان ادبیات بلوچی شناخته گردد. کتاب های نسبتاً زیادی دربارة ادبیات منظوم بلوچی نوشته شده ، اما تاکنون هیچ اثر قابل توجّه و مستقلی در زمینة شناساندن حماسة رِند و لاشار بر اساس شیوة شکل شناسی و از نگاه اخلاقی به تحریر در نیامده است. به یقین این نخستین اثر مستقل دربارة این موضوع است که نگارنده ، در این مقاله، با استفاده از روش مطالعة کتابخانه ای و با شیوه ی شکل شناسی به گردآوری مطالب پرداخته است.