مقاله


کد مقاله : 13981226236085

عنوان مقاله : چالش های اخلاقی کاربرد فناوری نانو تکنولوژی در کشف جرم

نشریه شماره : 39 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 17

فایل های مقاله : 695 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا سعودی dr.rezasoudi@gmail.com دانشجو دکترا
2 سید قاسم زمانی Drghzamani@gmail.com دانشیار دکترا
3 ابومحمد عسگرخانی asgarkhani@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

پیچیدگی‌های موجود در روابط اجتماعی در جهان امروز، نحوه ارتکاب جرایم را پیچیده کرده و کشف جرایم پیچیده نیازمند ابزارهای اخلاقی، پیچیده و فنی است و دیگر از طرق سنتی و دیرین نمی‌توان به همه نیازهای جامعه برای کشف جرم پاسخ داد. به همین روی فناوری نانو همانند ديگر زمينه¬های علمی، در علوم جنايی نيز وارد شده است و از شناسايی گرفته تا منحصرسازی و ارزيابی اسناد و ادله جمع¬آوری شده در صحنه جرم کاربرد فراوان پيدا کرده است. فناوری نانو با توجه به قابلیت¬های فراوان آن در تشخیص و آشکارسازی سریع و دقیق آثار جرم، می¬تواند در راستای جلوگیری از وقوع جرم و شناسایی متخلفان موثر باشد. استفاده از این فناوری در تشخیص DNA و انگشت¬نگاری می¬تواند راه حل¬های جدید و علمی برای آشکارسازی و بهبود آثار پنهان حاوی DNA و انگشت ارائه نماید که در غیر این صورت کشف نشده باقی خواهند ماند. امروزه گستره فعاليت¬هاي پليس جنايي با بهره¬گيري از پيشرفته¬ترين تجهيزات و امکانات فناوري زيستي و نانو، وسيعتر شده و امروزه استفاده از ميکروسکوپ الکتروني، نانوحسگرها، حسگرهاي زيستي و روش¬هاي گوناگون طيف بيني، در آزمايشگاه¬هاي جنايي معتبر پليس رايج شده است و کشف حقيقي جرم بدون باقي¬ماندن کوچکترين ابهام و با پيشرفت فناوري نانو همراه گردیده است. همچنین، ملاحظات اخلاقی در بهره گیری از این فناوری مورد توجه پژوهشگران است