مقاله


کد مقاله : 13990310237501

عنوان مقاله : حمایت از حریم خصوصی در فضای سایبر با تأکید بر اصول اخلاقی و فقهی

نشریه شماره : 40 فصل تابستان 1399

مشاهده شده : 142

فایل های مقاله : 901 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسن بادینی hbadini@ut.ac.ir استاد دکترا
2 غفور خوئینی ghkhoeini@yahoo.com دانشیار دکترا
3 حمزه کرمی Hamze.karami1@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

تعلیم و تربیت حفظ حریم خصوصی و رعایت کدهای اخلاقی در فضای سایبر، موضوع مهم و چالشی است، زیرا این فضا، فضای فراگیر جهانی، پرسرعت، در دسترس، فرامکان، فرازمان، سیال، واقعیت تشدید شده و متراکم است؛ در چنین فضایی وجود قواعد اخلاقی و نظم اهمیت جدی تری پیدا می¬کند. در سطح نازل، لازم است حداقل در فضای سایبری ملی، کدهای اخلاقی الزام آور به تصويت مجلس شورای اسلامی برسد تا به قانون الزام آور تبدیل شود. با این اوصاف به نظر می¬رسد در فضای سایبری موضوع اشاعه اطلاعات که اقتضای ماهیت این محیط است، با حق حریم خصوصی، در تعارض باشد. اصول، قواعد و نرم¬های محیط سایبری، اساساً برای تسهیل و تسریع ارتباط تدوین شده است. حال آن که در محیط واقعی، محور اصول اخلاقی تأمین سعادت و آرامش مادی و روحی است. بنابراین در موارد نقض حریم خصوصی در فضای سایبری، به خصوص جایی که نقض فقط نقض مجازی است و به فضای واقعی عبور نکرده و خسارت عینی ایجاد نشده است، به نظر می¬رسد که در تعیین ضمانت¬ اجراهای قانونی، فلسفه‌ذاتی‌فضای‌سایبری،که‌تسهیل‌اشاعه‌و تبادل‌اطلاعات‌است، باید ملحوظ‌و مورد توجه باشد و تا حد ممکن، بازدارندگی به ضمانت¬های اخلاقی احاله شود ولی در فرضی که نقض حریم خصوصی در فضای سایبری منجر به خسارات مادی و معنوی به اشخاص شود؛ در این صورت بر طبق مبانی اخلاقی و فقهی می¬توان از ضمانت اجراهای مدنی و کیفری در پاسخ برای آن¬ها استفاده نمود.