مقاله


کد مقاله : 13971022166843

عنوان مقاله : بررسی نظام اخلاقی در داوری حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در ایران با نگاهی به اسناد بین المللی

نشریه شماره : 34 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 655

فایل های مقاله : 582 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حبیب الله براهویی مقدّم Barahooi.h@gmail.com دانشجو دکترا
2 محمّد ابوعطا abuata.mohammad759@gmail.com دانشیار دکترا
3 حمید مسجدسرایی Masjedsoraie1980@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

همان طور که در حقوق داخلی برای رفع و حل و فصل اختلافات بین افراد موسسات شرکت ها دولت ها مقررات و قوانین وضع شده و تشکیلاتی به این منظور ایجاد شده است. در روابط بین الملل نیز برای حل و فصل اختلافات افراد و اشخاص اعم از کشوری و سازمانی بین المللی و شرکتی نیز از قدیم الایام مقرراتی ولو ناقص وجود داشته و در محدوده خود به آن اختلافات رسیدگی می شد. تجارت بین المللی به عنوان آخرین و مهمترین تحول قانونگذاري ایران درزمینه ي داوري عمدتاً با هدف ترویج داوري ویکنواختی وهماهنگی با نظام حقوقی بین المللی به تصویب رسید. سرمایه گذاری خارجی از جمله حوزه های است که بشدت تحت تاثیر آرای داوری بین المللی بوده است و اولین گام در این راستا ایجاد یک نظام حقوقی مناسب برای برقراری تعادل و توازن می باشد که از طریق اعمال مکانیسم های مالی و وضع قوانین و مقررات مناسب، تضمین های لازم به سرمایه گذاران داده شود. لذا در این پژوهش چهارچوب ها و راه‌های حل اختلاف بین سرمایه¬گذار های خارجی و دولت¬ها در زمان بروز اختلاف بررسی شده است.