مقاله


کد مقاله : 13990607249163

عنوان مقاله : نگاهی اخلاقی ارزشی و حقوقی به مخاطرات هسته‌ای برای صلح و امنیت جهانی

نشریه شماره : 41 فصل پاییز 1399

مشاهده شده : 194

فایل های مقاله : 1/24 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی باقری محمودآبادی hoghooghkadeh@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 امیر مقامی amir.maghami@live.com دانشیار دکترا
3 علیرضا آرش پور a.arashpour@ase.ui.ac استادیار دکترا

چکیده مقاله

جهان¬ امروز با توجه به ابعاد اکتشافات فرازمینی، بسیار کوچکتر از آنچه سابقا تصور می¬شد، دیده می¬شود. در این میان ارتباطات سریع بشر در هر نقطه از کره خاکی باعث شده است که از کوچکترین تحولات سایر نقاط با خبر باشد. اتفاقاتی که ممکن است خلاف اصول ارزشی و اخلاقی انسان¬ها روی دهد. فلذا مسائلی همچون حقوق انسان¬ها، حقوق بشر و صلح، بیشتر در راستای اهداف اخلاقی و ارزشی انسان¬ها مطرح و تدوین می¬گردند. با توجه به این، استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای طی نزدیک به 70 سال گذشته، از مهمترین دغدغه های کشورها و جامعه بین المللی محسوب می¬شود. فلذا وقایعی همچون تروریسم، به کار بردن سلاح¬های کشتار جمعی ناشی از قدرت مخرب هسته¬ای باعث گشته که به کارگیری این سلاح¬ها و استفاده از مواد هسته¬ای چه از منظر حقوق بین¬الملل و چه از منظر اخلاق و ارزش¬های بشری ممنوع و قبیح اعلام گردد. پژوهش حاضر که با استفاده ازروش تحقیق کیفی مبتنی براسناد کتابخانه¬ایی با رويکرد توصيفي-تحليلي تدوین گردیده، در صدد واکاوی و بررسی رویکردهای حقوقی، ارزشی و اخلاقی سازمان ملل و جامعه جهانی درمبارزه با تروریسم هسته¬ای است. یافته پژوهش این است که رویکرد و اقدامات مشترک جامعه بین المللی در خصوص مخاطرات هسته¬ای، قبح اخلاقی به کارگیری سلاح¬های مذکور و واکنش¬های حقوق¬بشرانه در راس مبانی و اصول اخلاقی و حقوقی سازمان ملل، کارآمدترین راه برای مبارزه با تروریسم هسته¬ای است.