• صفحه اصلی
  • ارائه مدلی برای استعدادیابی و جانشین‌پروری به منظور استقرار نظام شایستگی (مورد مطالعه: شرکتهای بانک ملت)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400053021144 بازدید : 247 صفحه: 199 - 220

نوع مقاله: پژوهشی