• صفحه اصلی
  • معیارهای تصمیم گیری اخلاقی انسانی مدیران در شرایط پیچیدگی محیطی (مطالعه موردی،سازمان تامین اجتماعی)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400053021147 بازدید : 234 صفحه: 259 - 284

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط