• صفحه اصلی
  • مدل مطلوب ارزشی ائتلاف استراتژیک شرکتهای تولیدی در ایران (مطالعه موردی، شرکت تولیدکننده متانول)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400053021149 بازدید : 197 صفحه: 303 - 324

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط