• صفحه اصلی
  • تاثیر ویژگیهای رفتاری و اخلاقی بر تصدی و تصمیم‌گیری مديران مالی (مورد مطالعه: بانک کشاورزی)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981030214865 بازدید : 4705 صفحه: 139 - 172

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط