• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - سقراط افلاطون: رابطه خودشناسی با زندگی و مرگ راستین
    سقراط در تمام آثار افلاطون جز در رساله قوانين حضور دارد. برخی افلاطون شناسان انديشه ی سقراط تاريخي در آثار دوره اول افلاطون را از انديشه ی سقراط افلاطوني در آثار دوره دوم به بعد جدا می دانند، امادر نظر برخي ديگر ازجمله ياسپرس، سقراط شخص يگانه اي مجسم مي شودکه خود شناسي چکیده کامل
    سقراط در تمام آثار افلاطون جز در رساله قوانين حضور دارد. برخی افلاطون شناسان انديشه ی سقراط تاريخي در آثار دوره اول افلاطون را از انديشه ی سقراط افلاطوني در آثار دوره دوم به بعد جدا می دانند، امادر نظر برخي ديگر ازجمله ياسپرس، سقراط شخص يگانه اي مجسم مي شودکه خود شناسي مسئله بنيادين زندگی او بوده است.او "خود ما"را روح ياحقیقت انسان معرفی مي کند که مرگ اصيل وزندگي اصيل درارتباط بااصالت آن معنا مي یابد. سقراط پس ازمحکوم شدن به مرگ باآغوش باز آن راپذیرفت؛ اين پذيرش ناشی بود از نوع نگاه او به مرگ وزندگي. دراین مقاله به روش توصیفی – تحلیلی سعی میشود براساس نوع نگاه سقراط به روح وحقیقت انسان ،مرگ وزندگي راستین از اندیشه وعمل او استنباط وتبیین گردد. براساس این تبیین، مرگ وزندگي آدمی به علاوه فضیلت حکمت که فضیلت اصلی "خود آدمی"است مرگ آگاهی و زندگی آگاهی است ؛و سعادتمندی آدمی درگرو اینهاست. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - ویژگی‌های اخلاق مدیریت از منظر قرآن کریم
    قرآن کریم کتاب اخلاق و هدایت بشر در همه عرصه هاست . از آنجا که مدیران در پیشرفت کشور نقش موثری دارند، حال سوال این است که ویژگی های مهم اخلاق مدیریت چیست؟ مدیر چگونه می تواند موفق باشد؟ مدیر در سایه منابع انسانی کارآمد، ماهر، متعهد، با انگیزه و با استعداد می تواند به ا چکیده کامل
    قرآن کریم کتاب اخلاق و هدایت بشر در همه عرصه هاست . از آنجا که مدیران در پیشرفت کشور نقش موثری دارند، حال سوال این است که ویژگی های مهم اخلاق مدیریت چیست؟ مدیر چگونه می تواند موفق باشد؟ مدیر در سایه منابع انسانی کارآمد، ماهر، متعهد، با انگیزه و با استعداد می تواند به اهداف خویش نائل شود؛ زیرا منابع انسانی دارای اهمیت راهبردی و حساس هستند، مهارت، رفتار و تعاملات کارکنان، توان بالقوه ای را جهت تهیه و تدوین راهبردی و ابزاری برای اجرای اهداف ایجاد می‌کند. از سوی دیگر تعامل مدیر با آنان چگونه باید باشد؟ دیدگاه قرآن در بکارگیری نیروها چیست؟ مدیر در شرایط پیچیده و بحرانی چگونه باید با نیروها تعامل داشته باشد تا استفاده و کارآیی لازم را داشته باشند؟ دیدگاه قرآن کریم چیست؟ در پژوهش پیش‌رو با مراجعه به قرآن کریم و با شیوه کتابخانه‌ای و توصیفی – تحلیلی به ابهامات موجود در این زمینه پاسخ داده شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - زیر ساخت‌های‌‌اخلاق اسلامی‌آداب تعلیم و تعلم از منظر رساله حقوق امام سجاد
    در طول تاریخ و دربین جوامع انسانی مساله تعلیم و تعلم همواره مورد توجه بوده و ملازمت و پیوستگی معلم ومتعلم در امر تعلیم موجب پدید آمدن حقوقی فی مابین شده است . امروزه در جوامع دانشگاهی رعایت حقوق متقابل استاد و دانشجو و کرامت بین آنان از منظر اخلاق اسلامی قدری فاصله گ چکیده کامل
    در طول تاریخ و دربین جوامع انسانی مساله تعلیم و تعلم همواره مورد توجه بوده و ملازمت و پیوستگی معلم ومتعلم در امر تعلیم موجب پدید آمدن حقوقی فی مابین شده است . امروزه در جوامع دانشگاهی رعایت حقوق متقابل استاد و دانشجو و کرامت بین آنان از منظر اخلاق اسلامی قدری فاصله گرفته. از آنجا که ارتباط معنوی استاد و دانشجو در تعلیم وتعلم اهمیت فراوانی دارد ، در دین مبین اسلام منابع غنی برای معرفی این رابطه معنوی که از آن به حق معلم وحق متعلم یاد شده ، موجود است .لذا هدف ازاین پژوهش توجه مجدد به این حقوق از منظر دین بخصوص از منبع ناب رساله حقوق امام سجاد(ع) بوده است.روش مقاله زیر مرور منابع مورد بررسی در این خصوص و تحلیل آنها بوده است.امام سجاد (ع) اشاره ظریف اندیشانه ائی به لزوم کرامت استاد و متعلم به شکل متقابل داشته اند.به امید آنکه با یادآوری این حقوق و معرفی آن به همکاران و دانشجویان گرامی بار دیگر شاهد توجه بیشتر به این حقوق و معنوی تر شدن فضای معنوی تعلیم و تعلم باشیم جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسی تفکیک فضایل به دو قسم اخلاقی و عقلانی از نگاه معرفت‌شناسی فضیلت زاگزبسکی
    زاگزبسکی از پیشگامان نظریه معرفت شناسی فضیلت است. از نظر وی دلایل ارسطو برای تفکیک فضیلت اخلاقی از فضیلت عقلانی صحیح نیست و همان تفاوتی که بین دو فضیلت اخلاقی وجود دارد بین یک فضیلت اخلاقی و یک فضیلت عقلانی نیز وجود دارد. بر اساس این نگرش به فضایل، فضایل عقلانی زیرمجموع چکیده کامل
    زاگزبسکی از پیشگامان نظریه معرفت شناسی فضیلت است. از نظر وی دلایل ارسطو برای تفکیک فضیلت اخلاقی از فضیلت عقلانی صحیح نیست و همان تفاوتی که بین دو فضیلت اخلاقی وجود دارد بین یک فضیلت اخلاقی و یک فضیلت عقلانی نیز وجود دارد. بر اساس این نگرش به فضایل، فضایل عقلانی زیرمجموعه فضایل اخلاقی هستند. زاگزبسکی بر این باور است که تنها دلیل نظری مناسب برای تفکیک فضایل از یکدیگر عبارت است از اینکه هر کدام انگیزه بنیادینی دارند که از دیگری متمایز است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوا به نقد و بررسی دلایل تفکیک فضایل بر اساس معرفت شناسی فضیلت زاگزبسکی پراخته ایم. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - تبیین استقلال اخلاقی انسان بر اساس متون دینی
    متون مقدس اديان ابراهيمي از انسان‌ها مي‌خواهند كه اخلاقي زندگي كنند و به آنان دستورهايي اخلاقي كه عموماً با وعده‌ پاداش و تهديد به مجازات همراه است، مي‌دهند. گفته مي‌شود اولاً رسيدن به پاداش يا فرار از مجازات انگيزه سطح بالايي براي اخلاقي زيستن نيست و ثانياً اينكه خدايي چکیده کامل
    متون مقدس اديان ابراهيمي از انسان‌ها مي‌خواهند كه اخلاقي زندگي كنند و به آنان دستورهايي اخلاقي كه عموماً با وعده‌ پاداش و تهديد به مجازات همراه است، مي‌دهند. گفته مي‌شود اولاً رسيدن به پاداش يا فرار از مجازات انگيزه سطح بالايي براي اخلاقي زيستن نيست و ثانياً اينكه خدايي حاكم به انسان دستور دهد كه چه كاري را انجام دهد و چه كاري را ترك كند، اين با آزادي و «خودفرمانروايي» انسان ناسازگار است. سخن ما در اين نوشتار آن است كه اولاً خواست آرماني اين متون آن است كه انسان به خدا عشق ورزد و از او اطاعت كند. وعده و وعيد، يك مسئله فرعي و اضطراري است. و ثانياً اين عشق ورزيدن بايد از روي شناخت باشد. به خدايي بايد عشق ورزيد كه انسان او را داراي فضايل و كمالات مي‌يابد. پس در واقع، اين خود انسان است كه حاكم است و خدايي را كه داراي فضايل است مي‌يابد و عاشق و تسليم او مي‌شود. اين نوع «خدافرمانروايي» با «خودفرمانروايي» سازگار است. البته اطاعت بي‌چون و چرا از عالمان دين يا پذيرش حسن و قبح الهي شرعي، چنان كه اشاعره گفته‌اند، يا پذيرش ايمان‌گرايي، آن‌گونه كه كركگور گفته است، با خود‌فرمانروايي ناسازگار است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تحلیل و بررسی نقد ارسطویی السدیر مکینتایر برکانت
    السدیر مکینتایر از جمله فیلسوفان منتقد لیبرالیسم و نهضت روشنگری است. وی از موضعی ارسطویی به نقد اندیشه اخلاقی کانت و لیبرالیسم پرداخته است. کانت بر عقل عملی محض در تعیین وظایف اخلاقی تاکید دارد. به نظر مکینتایر، عقل عملی محض نمی‌‌تواند در این راستا کارگشا باشد و در براب چکیده کامل
    السدیر مکینتایر از جمله فیلسوفان منتقد لیبرالیسم و نهضت روشنگری است. وی از موضعی ارسطویی به نقد اندیشه اخلاقی کانت و لیبرالیسم پرداخته است. کانت بر عقل عملی محض در تعیین وظایف اخلاقی تاکید دارد. به نظر مکینتایر، عقل عملی محض نمی‌‌تواند در این راستا کارگشا باشد و در برابر، از موضعی ارسطویی، از نقش شخصیت و عقل عملی ساخته شده در سنت و اجتماع در تشخیص وظایف اخلاقی دفاع می‌کند. در این مقاله نقد مکینتایر بر روش اخلاقی کانت توضیح و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. به اعتقاد نگارنده، رویکرد اخلاقی ارسطویی و کانتی هرکدام مزایا و محدودیتهای خاص خود را دارند. رویکرد کانتی امکان ارزیابی تعهدات اخلاقی موجود را فراهم می‌سازد و رویکرد ارسطویی فرایند تکوین شخصیت اخلاقی و لزوم مصلحت‌سنجی به موقع در عمل اخلاقی را توضیح می‌دهد. نگارنده سعی دارد به الگویی برسد که در ضمن توجیه اصول اخلاقی عام مجالی برای تمایزهای فرهنگی و اخلاقی باقی گذارد. در این الگو، تمایزهای فرهنگی در مقام کاربست و حدود و ثغور اصول عام ایفای نقش می‌کنند. با این روش می‌توان موضعی بین عام گرایی کانتی و خاص‌گرایی ارسطویی اتخاذ کرد، طوریکه نه به مطلق‌گرایی اخلاقی و نه به نسبی‌گرایی منتهی شود. بدین منظور، نگارنده از رویکردی کارکردگرا استفاده می‌کند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - تحلیل انواع بازاریابی از منظر ارزش شناسی (اخلاق هنجاری)
    این مقاله تئوری بازاریابی را از منظر دیدگاه¬های فلسفه اخلاق مورد بحث قرار می¬دهد. بحث بر جنبه¬های ارزش¬شناسی متمرکز شده است. در این پژوهش زمینه¬های ارزش¬شناسی مربوط به اخلاق بازاریابی در بازار و تحقیقات بازار بررسی می‌شود. اخلاق ارتباط نزدیکی باارزش دارد. اخلاق بازاریاب چکیده کامل
    این مقاله تئوری بازاریابی را از منظر دیدگاه¬های فلسفه اخلاق مورد بحث قرار می¬دهد. بحث بر جنبه¬های ارزش¬شناسی متمرکز شده است. در این پژوهش زمینه¬های ارزش¬شناسی مربوط به اخلاق بازاریابی در بازار و تحقیقات بازار بررسی می‌شود. اخلاق ارتباط نزدیکی باارزش دارد. اخلاق بازاریابی و اخلاق در تحقیقات بازاریابی مهم¬ترین موضوع در بازاریابی هستند که شامل اعتماد می¬شود. محققان به‌طور مکرر با پژوهش‌های کمی در حوزۀ تحقیقات بازاریابی که مرتبط با مسائل اخلاقی هستند، مواجه می¬شوند؛ بنابراین درک درست از مسائل اخلاقی در تحقیقات بازاریابی برای ایجاد تحقیقات کیفی بسیار مهم است. در این پژوهش اندیشه¬های نوین بازاریابی نظیر بازاریابی عصبی، پارتیزانی و سبز مطرح می¬گردد و این اندیشه‌های نوین از دیدگاه اخلاق هنجاری مورد بررسی قرار می¬گیرد. نتایج مطالعات صورت گرفته حاکی از آن است که بازاریابی سبز، پارتیزانی و عصبی اندیشه‌های نوینی هستند که با مسائل اخلاقی آمیخته‌شده‌اند با این تفاوت که بازاریابی سبز بااخلاق رابطۀ مثبت و مستقیم دارد. درحالی‌که بازاریابی پارتیزانی و عصبی با مسائل اخلاقی رابطه معکوس دارند. بدین صورت که اگر اصول اخلاقی نادیده گرفته شوند منجر به بی‌اعتمادی مشتری می¬گردد. جزييات مقاله