• صفحه اصلی
  • اخبار نشریه
  • لزوم ارسال پذیرش توسط سیستم به ایمیل نویسنده ودرج ارجاع به ویراستاری برای مقالات پذیرفته شده در صفحه شخصی نویسنده ونیز استعلام پذیرشها از طریق ایمیل مجله به نشانی akhlagh_1393@yahoo.com

شماره های پیشین

کد خبر:63 تعداد بازدید خبر :758 بازدید