فهرست مقالات


شماره 4 سال 7 تابستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13960526173177576 تبیین پارادایم توحیدی آموزش صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
منصور شاه ولی
علی اصغر قاسمی
2 1396052617597577 فرآیند تغییر ارزشهای اخلاقی از منظر گربنر و نقد آن
محمد حسین ایراندوست
3 1396052617747578 نظریۀ «رواییِ اخلاقیِ آزارِ ذهنی»
شیرزاد پیک حرفه
4 139605261711247580 صفات اخلاقی تأثیرگذار بر اجتهاد
سعید ضیائی‌فر
مرتضی فیروزی
5 139605261713207581 «نظریه فضیلتِ آدامز و استدلال اخلاقی از طریق بهترین تبیین از ارزش های عینی اخلاقی بر وجود خدا»
امیرعباس علیزمانی
کاظم راغبی
6 13960526171517582 تبیین بایسته¬های اخلاقِ باور
فرامرز محمدی پویا
سعید ضرغامی همراه
یحیی قائدی
علیرضا محمودنیا
7 139605261716397583 جایگاه مراقبه در اخلاق عقلی
محمد حسین مطیعی
حمید رضانیا شیرازی
8 139605261718497584 میان کنش فقه و اخلاق در مبانی پیوند اعضا
محسن ملک افضلی
عبدالله امیدی فرد
سید حسین خاتمی سبزواری
9 13960526172157585 اخلاق تربیت در سبک زندگی اسلامی
سیدعلی موسوی
10 139605261722327586 بررسی مسأله تأثیر فقر اقتصادی در ناکارآمدی نظام تربیت اخلاق محور
علی احمد ناصح
رضا نجفی
11 139606152146237950 معانی سه‌گانه‌ی سعادت در اندیشه‌ی کانت
زهره سعیدی
محسن جوادی

شماره 3 سال 7 بهار 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139603231939246497 امنيت کرامت آميز انسان؛ مبنايي شاخص در حقوق شهروندي
علیرضا انتظاری
حمید ستوده
2 13960325185536528 جو اخلاقی ادراک شده در سازمان: مفاهیم و طبقه بندی ها
سیدمجتبی محمودزاده
محمدحسین شجاعی
3 13960325189336529 آثار حقوقی و اخلاقی تبلیغات بازرگانی خلاف واقع
محسن شریعتمدار تهرانی
4 139603251812136530 اکوسوفی و ابن عربی (کاربست تناکح اسما و صفات الهی در اخلاق زیست محیطی)
حمزه علی بهرامی
محسن شیراوند
5 139603251815366531 راهکارهای قرآنی برای پیشگیری از گناهان اجتماعی
علی صادقی
زهرا ربانی تبار
6 139603251820126532 مطالعه تطبیقی تربیت اخلاقی کشورهای ایران، چین و آمریکا در عصر معاصر در آموزش عالی
حسن ملکی
ذکیا عباسی
عباس عباسپور
سعید بهشتی
7 139603251824156533 تأملی فقهی اخلاقی بر آثار ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی
پرويز مرادقلي
علي آل بويه
8 139603251827556534 مقایسه الگوی روان¬شناختی بخشایش¬گری غربی با بخشایش¬گری در قرآن
شهروز نعمتی
9 139603251831306535 ارزیابی سطح فرهنگ دانشجویی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مورد مطالعه: دانشجویان منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی)
اعظم نیکوکار
امیرحسین محمد داودی
نادرقلی قورچیان
10 139603251834116536 قتل و سنخ¬شناسی بخشش
علی یعقوبی چوبری
11 139603251838126537 بررسی وضعیت پراکنش مساجد در سطح شهرداری منطقه هشت تهران با استفاده از آنالیزهای فضایی در سیستم اطلاعات جغرافیایی
اعظم یوسفی

شماره 2 سال 7 زمستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139603151210506356 نفس ستیزی مولوی در مثنوی
رضا حیدری نوری
2 139603151218376357 شاخصه‌ها و بایسته‌های رفتار فرانقشی در سازمان‌های آموزشی از منظر قرآن کریم
نیکو دیالمه
منا افضلی قادی
3 13960519113497434 حیاء فضیلتی بنیادین یا هیجانی زودگذر
فرزانه ذوالحسنی
مریم خوشدل روحانی
4 1396051918407438 تبیین نقش توجه به کرامت انسانی در افزایش معنویّت
محمدعلی راغبی
محسن مهريزي
5 13960519187347439 نقش عذر خواهی و بخشش در پایداری زندگی اجتماعی
مرتضی رحیمی
سمیه سلیمانی
6 13960519181447440 بررسی نقش و تأثیر اخلاق اسلامی كار بر فرهنگ سازماني و سلامت اداري کارکنان پژوهشگاه صنعت نفت
محمدعلي رمضاني
مريم ايوبي
7 139605191817417441 بررسی انتقادی تزاحم‏های اخلاقی از منظر دیوید راس با تکیه برآیات و روایات
سامره شاهدی
محمد رضا ضمیری
8 139605191820117442 ارزیابی میزان انطباق روش‌هاي ياددهي- يادگيري با اهداف برنامه‌درسی اخلاق اسلامي
سیف اله فضل الهی قمشی
9 139605191823177443 تحلیل الگوی قرآن در روش تذکر در برخورد با انحرافات اخلاقي
محمدجواد فلاح
مبشره نصيري سوادکوهي
10 139605191828397444 سلامت معنوی نفس از دیدگاه زکریای رازی در کتاب طب روحانی
ماریه سیدقریشی
علی احمدپور
11 139605191832347445 اخلاق مناظره در حکومت اسلامی
محسن ملک افضلی
احسان دباغ
مرتضی مطهری‌فرد

شماره 1 سال 7 پاییز 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139605201924117462 حفظ حیات طبیعت بر مبنای اخلاق قرآنی
اعظم اعتمادی فرد
زهرا اعتمادی فرد
2 13960520192787463 داوری اخلاقی بر مبنای استثنایی‌سازی موقعیت: کاوش پدیدارشناختی اخلاق پژوهش
محمدتقی ایمان
روح‌الله جلیلی
اسفندیار غفاری‌نسب
منصور طبیعی
3 139605201929227464 فضایل و ترابط آنها با قوای نفس از منظر مسکویه
عین‌الله خادمی
4 139605201932587465 پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی براساس فضیلت اخلاقی صبر با واسطه‌گری مؤلفه‌های اهداف پیشرفت در دانشجویان
فرهاد خرمائی
فاطمه آزادی ده بیدی
مصطفی زابلی
5 139605201935407466 تأثیر هوای نفس در فتنه‌های عصر امام علی(ع)
محمدعلی ریاحی
سید رضا موسوی
6 139605201937567467 بررسی رابطه سیاست و سعادت در اندیشه ارسطو و ابن مسکویه
علی محمد ساجدی
هاجر دارایی تبار
7 139605201939507468 خویشتن‌داری و نقش آن در آرامش نفس از منظر افلاطون
مریم سلطانی کوهانستانی
8 139605201941597469 تبیین جامعه شناختی و بستر اخلاقی بنیان‌های گفتگو در اندیشه امام خمینی (ره)
فرانک سيدی
9 139605201944407470 تحلیل رابطه جو اخلاقی و نوآوری از طریق متغیر واسطه‌گر خلاقیت
بهزاد کاردان
محمد حسین ودیعی
محبوبه فاطمی
10 139605201947107471 بررسي و بازخواني ديدگاه خواجه نصیر الدین طوسی درباره عدالت
مهدی محمدخانی
مهدی دهباشی
سید حسین واعظی
11 13960520194957472 نژادپرستی در فلسفة اخلاق کانت با تکیه بر امر مطلق کانتی
علیرضا ملکی
محسن جوادی
12 13960520195157473 انسان شناسی تکاملی و بن بست اخلاقی آن: با تأکید بر قانون طلایی
رمضان مهدوی آزادبنی

شماره 4 سال 6 تابستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13960520200457474 بررسی کاربست تربیتی، آموزشی آیه در قرآن کریم
شاهرخ حکمت
2 13960520202427475 اخلاق تجاری و تجارت اخلاقی
حمید رضانیا شیرازی
3 13960520206187476 عدالت بر پایۀ میثاق‏های برآمده: تحلیلی انتقادی از ایدۀ قرارداد اجتماعی اِسکِرمز
محمدهادی زاهدی‏وفا
داود منظور
محمد جواد رضائی
4 13960520208157477 بررسی تأثیر اخلاق حسابرسان بر کشف دستکاری اطلاعات مالی
سحر سپاسی
فائزه نجفی
5 139605202010107478 اتانازی و تفاوت فقهی، اخلاقی دو نوع فعال و انفعالی آن
ماریه سید قریشی
محمد مهدی سلطانی
6 139605202012307479 فرا تحلیلی بر مطالعات مربوط به اخلاق کار اسلامی
حکیمه السادات شریف زاده
سید احمد میرمحمدتبار
مریم سهرابی
7 139605202014167480 بررسي همسويي ارزشهاي اخلاقي و ارتباطات سازماني (مورد مطالعه : شركت ارتباطات زيرساخت)
محمد ذاكری
سارا نجاری
8 13960520201617481 کارکردهای تربیتی عزت نفس و نقش آن در سلامت روان از منظر قرآن و روایات
مهدیه عسکری
ابراهیم نوری
حسین خاکپور
9 13960520201887482 تحلیل عناصر معنایی واژه اخلاقی ایثار در قران کریم
ثریا قطبی
فریده داودی مقدم
بیتا عزیزی
10 13960520202097483 تفکر انتقادی و تربیت اسلامی ؛ وجوه افتراق و اشتراک
حسین کریمیان
فائزه ناطقی
محمد سیفی
11 139605202022427484 تبیین جایگاه تفکر انتقادی در وظیفه¬گراییِ معرفتیِ اخلاقِ باور
فرامرز محمدی پویا
سعید ضرغامی همراه
سید مهدی سجادی
یحیی قائدی
علیرضا محمودنیا

شماره 3 سال 6 بهار 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1396052196427487 واكاوي و ارزيابي مفهوم سعادت از ديدگاه خواجه نصیرالدین طوسي
حسن حسینی
رضا اكبري
علی اله بداشتی
2 1396052198547488 نقش اخلاق کار اسلامی و فرهنگ خدمتگزاری بر رفتار شهروندی، پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی
زهرا حیدری‌زاده
پریسا زارع‌زاده
ابوالفضل قاسم زاده
3 13960521910507489 مبانی هستی شناختی کرامت انسان در اندیشه صدر المتالهین
یدالله دادجو
4 13960521916317490 شگردهای فرهنگی مخالفان انبیاء در قرآن‌‌کریم
مرجان درستی مطلق
5 13960521918257492 تحقیق انتقادیِ «تعریف اخلاق» از دیدگاه فلاسفه‏ی غربیِ معاصر
عسگر دیرباز
محمد اصلانی
6 13960521920447493 اخلاق و دین از نگاه شلایرماخر
حسن قنبری
7 13960521930367494 جایگاه ارزش‌های اسلامی درمبانی انعطاف‌پذیری خانه¬های معاصر
آرزو محتشم
مهدی حمزه نژاد
8 13960521933177495 قاعده اهمّ و مهمّ و نظریّه غیر اخلاقی توجیه
محمد هادی مفتح
9 13960521935237496 شناسایی ابعاد اثرگذار بر ارتقاء فرهنگ دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی (منطقه5)
اعظم نیکوکار
امیرحسین محمد داودی
نادرقلی قورچیان
10 13960521937587498 بررسی عوامل مؤثر بر بروز رفتار اخلاقی در مصرف ‌کننده
امید مهدیه
رهام شرف
معصومه سیابیدزاده
11 13960521939557499 اخلاق پزشکی و جایگاه آن در ادیان الهی و ادیان آسیایی
سعید نظری توکلی
فاطمه کراچیان ثانی

ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 6 ( از 6 رکورد)