جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980629192328 راهکارهای حقوقی - اخلاقی مقابله با فساد در انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی
بهرام تقی پور
مهدی عباسی سرمدی
اعظم مهدوی پور
محمدتقی ابراهیمی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)