جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990310237512 بررسی چالش های اخلاقی حق سکوت متهم در نظام حقوقی ایران
سید علیرضا موسوی
محمد جواد جعفری
مسعود قاسمی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)