جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990310237510 سنجش اخلاقی انصاف مدارانه داوری پیش از رسیدگی های شبه قضایی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اصول دادرسی منصفانه
جمشید عباس زاده
ولي رستمي
ابراهیم موسی زاده
بیژن عباسی
2 13991021251669 سنجش اخلاقی انصاف مدارانه داوری پیش از رسیدگی‌های شبه قضایی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اصول دادرسی منصفانه
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)