جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13981030214862 تاملی بر نهاد معافیت از کیفر با توجه به اهداف مجازات ها و ملاحظات اخلاقی
زهرا جمادي
محمدرضا شادمان فر
محمود مالمير
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)