جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990607249167 رعایت اصول اخلاقی کاربرد فناوری اطلاعات در پیشگیری وضعی از جرائم ثبتی
بهروز ساکی
سید حسین هاشمی
سیدمحمود میرخلیلی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)