جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980401190282 پرورش مهارتهای تفکر انتقادی در بسترمحیط های یادگیری چندرسانه ای مبتنی بررویکرد ساختن گرایی
ایرج حیدری
حسین مرادی مخلص
محمد سیفی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)