جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13981226236092 بررسی نقش بیمه مسئولیت اجتماعی و حرفه‌ای حسابرسان بر ریسک شهرت اخلاقی و کیفیت حسابرسی با استفاده از رویکرد دلفی و معادلات ساختاری
علی گلی
مجید اشرفی
علی خوزین
آرش نادریان
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)