جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 14000312273673 وجدان اخلاقی و کارکرد آن بر رفتار قضات در نظام قضایی ایران
یحیی جعفری
جمشید معصومی
احمدرضا خزایی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)