جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13981030214865 تاثیر ویژگیهای رفتاری و اخلاقی بر تصدی و تصمیم‌گیری مديران مالی (مورد مطالعه: بانک کشاورزی)
ابراهيم دهرويه
جمادوردی گرگانلی دوجی
علی خوزین
مجید اشرفی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)