آرشیو خبر


1 لزوم ارسال پذیرش توسط سیستم به ایمیل نویسنده ودرج ارجاع به ویراستاری برای مقالات پذیرفته شده در صفحه شخصی نویسنده ونیز استعلام پذیرشها از طریق ایمیل مجله به نشانی akhlagh_1393@yahoo.com
2 درخواست وجه جهت داوری از طراحی سیستم بوده و نیازی به پرداخت وجه در این مرحله نمی‌باشد و تنها از مقالات پذیرفته شده وجه اخذ می‌شود
3 بر اساس مجوز شمارۀ 3652/11/3 مورخه 3/3/1389 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درجۀ علمی – پژوهشی به فصلنامۀ پژوهش‌های اخلاقی اعطا شد.
4 اعلام شماره تلفن وایمیل جهت سوال و هرگونه مشکل واستعلامهای رسمی ولزوم استعلام کلیه پذیرشها ولزوم ارسال پذیرش توسط وبسایت مجله به ایمیل نویسنده وضرورت درج شماره وتاریخ چاپ مقاله در پذیرشهای دستی
5 اصالت مقاله از اصول راهبردی مجله بوده ونویسندگان در این جهت مسوولیت تام دارند / مجله جهت رعایت ضوابط اصالت مقاله از نرم افزارهای سمیم و مشابهت یاب استفاده میکند
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 5 رکورد)